Inne badania psychologiczne

REGIONALNY OŚRODEK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

-=PSYCHOTESTY  KOLNO=-

prowadzi pełną diagnostykę psychologiczną dotyczącą:

inteligencji

osobowości

sprawności psychoruchowej

Oferujemy Państwu badania dotyczące sfery psychologicznej kończące się wydaniem orzeczenia lub opinii psychologicznej.

Za każdym razem uzyskają Państwo wyczerpującą informaję dotyczącą badania i uzyskanych wyników.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!